Sinif Mucadelesi

Siyasilerden yeni yılda “maden şovu!”

Pazar 9 Ocak 2011

Yılbaşı vesilesiyle, siyasi parti yöneticileri bir kez daha gösteri yaptılar. Hem CHP hem de AKP’den bazı partililer, yeni yıla maden ocaklarında girdiler.

Başbakan, daha önce çeşitli zamanlarda, yoksul evlerine gidip televizyoda gösteri yapıyordu. Şimdi bu tarz, yoksul sevme gösterilerine CHP de sözde işçi sevgisiyle eklendi.

Kılıçdaroğlu, yeni yıla, yerin 550 metre altında, özel bir maden ocağında çalışan madencilerle girdi. Maden çıkışında gazetecilere, maden işçilerinin çok zor şartlarda çalıştığını söyledi.

İşçilerin sorunlarına sözde çok ilgili olan Kılıçdaroğlu, yılbaşı gecesi, işçilerin yer altında çalışmalarını hiç garipsemedi. Sanki bir gece maden çıkaralmazsa ne olur? Neden işçiler de herkes gibi, yeni yıla evlerinde aileleriyle giremiyor, diye sormadı.

Kılıçdaroğlu, muhalefette olduğu için işçilerin sonurlarından bahsediyor. İktidardaki AKP’liler ise işçilerin durumunun iyi olduğundan. Bu nedenle AKP heyeti, çalışma koşullarının ve hakların daha iyi olduğu kamu madenlerinde idi.

Eğer tersi olursa, yani AKP muhalefette, CHP iktidarda olursa, rollerinde değişeceğinden emen olabiliriz.

Çünkü politikacıları ilgilendiren madencilerin, işçilerin hakları değil, işçilerin sırtından yapacakları gösteri ve bu yolla kandırabilecekleri işçi sayısıdır.

Madenler, kuşkusuz en zor çalışma koşullarının olduğu yerler. Buralarda, özellikle özel sektörce işletilen ve taşeron sistemiyle çalıştırılan madenlerde on binlerce işçi, her an ölümle burun buruna çılışıyor. Kamu madenlerinde de durum kötüleşiyor. Bunun bir nedeni de taşeron sisteminin yaygınlaşmasıdır.

Kamuda çalışan 6 milyon civarındaki taşeron işçisinin bir kısmı madenlerde. Nitekim, Zonguldak’taki patlamada ölen maden işçileri taşeron işçisiydi. Ve patlamanın, taşeron sisteminin, işgüvenliği kurallarına uymamasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

En sağından soluna kadar, utanmaz politikacılar, bir gecede birkaç saaati madenlerde geçirip sanki her şeyi hallediyorlar.

Kılıçdaroğlu, “madenlerde çalışmak zor” diyor. Peki kolaylaştırmak için ne yapacak? Hangi düzenlemeyi, uygulamayı, denetim sistemini getirecek?

Sadece madenlerde değil, tersanelerde, inşaatlarda, fabrikalarda da çalışmak zor. Ancak bu zorluğun nedeni, AKP’nin yanlışları ya da eksikleri değil. İşyerlerinde çalışma koşulları, patronların kâr hırsı nedeniyle zor. Kamu işyerlerinde de, işçinin güvenliği ya da toplumun ihtiyacını değil, tıpkı patronlar gibi kâr etmek amacıyla işin düzenlemesi nedeniyle zor.

Kılıçdaroğlu, bunu değiştirecek mi? Yani madenlerde, tersanelerde, fabrikalarda, kâr değil, toplumun hitiyacı, işçinin güvenliği birinci öncelik olacak mı?

Madendeki patlamalarda işçilerin ölmesini “kadere” havale eden başbakan gibi Kılıçdaroğlu da “yeraltında çalışanların Allah yardımcısı olsun” diyor. Bu sözler, gerçek niyetinin itirafı olsa gerek! (04.01.11)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 151 - 7 Ocak 2011  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?