Sinif Mucadelesi
Torba yasa

AKP burjuvaziye hizmet etmeye ve emekçilere saldırmaya devam ediyor

Pazar 9 Ocak 2011

263 maddeyi içeren ve bir kısmı Meclis’te kabul edilen, kamuoyunda Torba yasa diye bilinen ve hatta birbiriyle ilgisiz pek çok konuyu içerdiği için artık “Çorba Yasa” diye anılmaya başlanan yasa tasarısı, emekçilere önemli sardırılar içeriyor.

Bu torba yasasının kime hizmet etmeyi amaçladığını anlamak için burjuvalar ve emekçiler ile ilgili bölümlerine bir göz atmak yeterli. Bu yasanın bazı maddeleri özel olarak 100 bin patrona müjde şeklinde. Çünkü onların kesinleşmiş vergi alacakları, sigorta prim borçları yeniden yapılandırılacak. Kısacası onlara gerçek bir af çıkıp devlet önemli miktarlardaki alacaklarından vazgeçecek. Böylece onlara büyük bir kıyak çekecek. Ya emekçilere? Onlar için durum farklı!

Torba yasasında emekçilere düşen köklü bir saldırı planı var. Üstelik bu “medeni Avrupa Birliği yasalarına uyum sağlamak” için yapılacakmış… Bu yasa var olan ve işçi sınıfına dayatılan esnek çalışma koşulları tamamen esnekleşecek, güvensizlik daha da yaygınlaşacak, köle tüccarlığı diye bilinen özel istihdam büroları açılacak. Ek olarak da daha önce cumhurbaşkanının “Avrupa Birliği kurallarına uymuyor” diye iptal ettiği, güvencesiz çağrı üzerine, evden çalışma, uzaktan çalışma yöntemlerine izin çıkacak! Bu yöntemler, özellikle ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanıyor ve kölelik diye adlandırılıyor. Örneğin bu alanlarda çağrı üzerine çalışacak emekçiler evlerinde bekleyecek, eğer iş varsa her an patron onları telefonla arayıp işe çağıracak ve sadece çalıştıkları saat üzerinden ücret alabilecekler.

Televizyon ve boyalı basın, sadece yararlı gibi gözüken ya da böyle gösterilebilecek maddeleri öne çıkarıp anlatıyor. Oysa bu maddeler arasında, taşeron çalışanlarını doğrudan etkileyen değişiklikler yapılıyor.

Mevcut iş yasasında, bir işyerindeki taşeronun yaptıklarından asıl işveren sorumludur ve asıl iş taşerona verilemiyor. Buna dayanarak, hastanelerde, sağlık emekçileri örgütlendiler ve iki büyük hastanede dava açıp taşerondan çıkıp hastane kadrosuna geçmeye hak kazandılar. İşte bunun önüne geçilmek isteniyor. Bu değişiklik, kamuda taşeronun yaygın olduğu sağlık, belediye, PTT, inşaat, havayolları gibi işkollarında çalışan taşeron işçilerin önünü tıkamayı hedefliyor.

Ayrıca asgari ücretin bazı bölgelerde düşürülmesi ve gençler için 16 yaş sınırının 18’e çıkarılması da var.

Yine silikozis hastalarına ödenek bağlanması gündeme geldi ve basın “müjde” olarak sundu. Bu para, SGK tarafından karşılanacak fakat bu para için işçileri hasta eden patronlardan tek kuruş alınmayacak. İleride hükümetler, SGK’nın kasası boş diye emekçilerin haklarından kısıtlama yapmayacak mı?

Yasanın emekçilere karşı saldırı yönüne dikkat çeken sendikalar, gerektiği gibi tapki göstermiyor. Sağlık işkolundaki örgütler, DİSK ve KESK birbirinden kopuk protestolar yaptılar.

Türk-İş ise başkanlar kurulu toplayıp görüşecekti ki, tam toplantı saatinde başbakan, Türk-İş başkanını görüşmeye çağırdı. Elbette başkan, koşa koşa başbakanla görüşmeye gitti, toplantı iptal oldu.

Oysa sendikacılar, yasadaki saldırıları çok iyi biliyorlar. Türk İş’e bağlı Tek Gıda-İş’in bir yetkilisi: “Torba yasası emekçilerin başına geçirilmek istenen korkunç bir yasa. Mevcut var olma hakkımızı da ortadan kaldıran bir yasa”. İşte sendikacılar yapılmak isitenini çok iyi görüyorlar. Ancak buna rağmen gerekeni yapmıyorlar.

Bu torba yasanın bazı maddeleri sendika bürokrasisine de dokunacağı için bazı sendikalardan belirli tepkiler gelebilir. Tabi ki devrimciler bunları desteklemeli. Ancak bunların sınırlarını da görerek, şimdiden bütün emekçilerin kitlesel katılımını sağlamak ve üretimden gelen güçlerini kullanıp patronlar düzenine ve ona hizmet eden AKP’ye geri adım attırmak için tüm güçlerini seferber etmeli. 1970’de işçi sınıfını hedef alan sendikalar yasasının nasıl 15-16 Haziran eylemleri sonucu çöpe atıldığını unutmayalım. (05.01.11)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 151 - 7 Ocak 2011  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?