Sinif Mucadelesi

Arjantin: Milei’nin elektrikli testeresi işçi haklarına karşı

Javier Milei, Arjantin cumhurbaşkanı olmasından bu yana, emekçilerin haklarını azaltmaya yönelik bir biri ardına kararlar alıyor.
Pazar 11 Şubat 2024

Milei, 27 Aralık’ta Arjantin Parlamentosu, Kongre’ye, 183 sayfa ve 664 maddeden oluşan, parlamenterlerin bütün bir Ocak ayı boyunca, birkaç olağanüstü oturumda incelemeleri gereken, bir yasa tasarısı gönderdi

Bu maddeler, bir hafta önce kabul edilen mega kararnamenin içeriğini oluşturan 300 kadar maddeye eklenecek. Bunların hepsi, ekonomi, maliye, vergilendirme, emeklilik, enerji ve güvenlik gibi alanları sarsması gereken sorgulayıcı yasa maddeleri. Kamu şirketlerinin özelleştirilmesine ve baskıcı aygıtın güçlendirilmesine yol açacaklar. Yeni hükümet ekibi, kendisine en az, Milei’nin görev süresinin sonuna, 2025 yılına kadar, bir kez yenilenmek üzere özel yetkiler vermeye çalışıyor.

Bundan böyle yolları bloke eden protesto göstericileri, en az üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırılabilecek, baskı güçlerinin meşru müdafa davaları genişletilebilecek, bu da « gatillo facil » ( kolay tetikleme ) vakalarını arttıracak.

Arjantin adaleti, 3 Ocak’ta, Milei’nin mega kararnamesini askıya aldı. Milei ise, bu karara karşı temyize gitme niyetinde olduğunu açıkladı. Her koşulda, işçilere yönelik bu çığ gibi büyüyen saldırılar, tepkisiz kalmıyorlar.

Kanun tasarısının sunulduğu gün, ülke çapında protesto gösterileri yapıldı. Peronist muhalefete yakın olan ana merkezi sendika CGT’nin çağrısı üzerine, Buenos Aires sokaklarında, yaklaşık 30 bin kişi, yürüdü.

Milei hükümeti, işçilerin protesto gösterilerini kontrol altına almak, sınırlandırmak amacıyla, bundan böyle bu gösterileri düzenleyenlere, yolların bakımını yapıp, eski haline getirebilmek için, 67 bin avroluk bir fatura sunacağını açıkladı.

20 Aralık tarihli mega kararname henüz Kongre’de oylanmasa da, Kongre’nin bunu milletvekilleri ve senatörlerin oluşturduğu iki Meclis’in oylamasıyla reddetmesi olanaklı. Bu arada halen, saldırıların uygulamaya konulması sürüyor. İşe alındıktan sonraki deneme süresi üç aydan sekiz aya çıkarıldı ; işten çıkarmalarda ödenen tazminatlar azaltıldı ; kiralar sınırsız olarak arttırılabilecek ve kira sözleşmeleri dolar üzerinden yapılabilecek, bu ise en avantajsız kesimin, yoksulların dışlanması anlamına geliyor. Sağlık sigortası primleri 1 Ocak’tan itibaren yüzde 40 oranında arttırıldı. Ayrıca, en başta lityum açısından zengin olanlardan olmak üzere, çok uluslu şirketlere, topraklara el koymaları için yeşil ışık yakıldı.

Milei, Arjantin’de, 1976 askeri darbesinden sonra, ordu tarafından uygulamaya konulan otoriter yöntemlere geri dönüyor. Anayasa mahkemelerine başvurular devam ediyor, ancak yeni cumhurbaşkanı, daha şimdiden, eğer kararname ve kanunları reddedilirse, kendisini iktidara getiren yüzde 55’lik oy oranına güvenerek ve bunu yeniden elde edebileceğini umarak, referandum yoluna başvuracağını açıkladı bile.

Milei hükümeti gerçek bir darbe gerçekleştiriyor ve bütün iktidarı, özel sermayeye vermeye kararlı görünüyor. İşçilerin ve halk sınıflarının bütün bunlara yönelik şiddetli bir karşı tepkiye, başkaldırıya hazırlanmaktan başka bir çaresi bulunmuyor.

LO ( 10.01.24 )


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Güncel Yazılar   ?