Sinif Mucadelesi

Emeklilerin tepkileri artıyor !

Perşembe 18 Nisan 2024

Türkiye’de 16 milyon civarında emekli bulunuyor ve bu insanlar sefalet ko-şullarında yaşamaya mah-kum edildi. Tepkileri her geçen gün artıyor. Son belediye seçimlerinde Er-doğan’ın AKP’sinin yediği büyük şamarda emeklilerin tepkileri büyük rol oynadı. Açlık koşullarında yaşam mücadelesi veren emekliler insanca yaşama koşulları istiyorlar.

Emeklilerin, yoksulluğa karşı mücadeleleri için kurulan 20 dernek, birlik ve platformdan oluşan Türkiye Emekliler ve EYT’liler Birliği bir açıklama yayımlayarak in-sanca yaşama koşulları talep etti. Önce yoksulluk, sonra açlık sınırı altında bir yaşama mahkum edilen emeklilerin açıklamasında « Biz emekliler satın alma gücümüzün düştüğünü bizzat yaşamımızdan biliyoruz. Gerçekten çok zorlanmaya başladık. 2002 tarihinde en düşük emekli aylığı 257 TL iken, asgari ücret 184 TL idi. Günümüzde yani 2024 yılında ise, en düşük emekli aylığımız 10.000 TL iken asgari ücret 17.002 TL. Halbuki Bİ SAM’a göre açlık sınırı 15.000 TL yı aştı, yoksulluk sınırı ise 52.000 TL’ye yaklaştı » denildi. Sadece asgari ücretle yapılan kıyaslama ile emeklilerin maaşlarının zaman içerisinde ne kadar düştüğününün anlaşılacağı belirtilen açıklamada, « Son 1. 2 yıl içerisinde de artık her şeyi kısmak zorunda kalıyoruz, Kredi kartları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Üstelik bankaların verilerindem de görüleceği gibi kredi kartlarını da ödeyemez hale getirildik » ifadeleri kullanıldı.

« Biz emekliler bedelini çalışma yaşamımızda peşin olarak ödediğimiz, ömrümüzün sonbaharında, insanca yaşayabilmemiz için taleplerimizi şu şekilde açıklıyoruz » diyen emekliler 18 maddeden oluşan taleplerinin en önemli bazıları şunlar :
*Emekli aylıkları iyileştirilerek uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmeli. Aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesine döndürülmeli. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilmelidir. En düşük Emekli kök maaşı, en düşük memur maaşından az olmamalıdır.
*Emekli hak ve sahiplerinin aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmelidir.
*Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak Üzere yılda dört ikramiye verilmelidir. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödenmeli, ödenen ikramiyeler asgari ücrete eşitlenmelidir.
* Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen, satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için tüm çalışanlara eşit miktarda 12 bin TL zam yapılmalıdır.
*Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine, Anayasa da gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi « herkes sendika kurabilir» şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak, bizlerle birlikte toplu iş sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.
*Bunun içinde Anayasa’nın Sendika kurma hakkını tanımlayan 51. maddesi ile toplu iş sözleşme hakkını tanımlayan 53. Maddelerine « Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar » ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve ilgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak emekli sendikaları statü yasası çıkarılmalıdır.
*Emekli aylıkları İyileştirilerek uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmeli. Aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesine döndürülmeli. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilmelidir. En düşük Emekli kök maaşı, en düşük Memur maaşından az olmamalıdır.

*Emekli hak ve sahiplerinin aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncelleştirilmeli.
*Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak Üzere yılda dört ikramiye verilmeli. Ikramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödenmeli. Ödenen ikramiyeler asgari ücrete eşitlenmelidir.
* Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen, satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için herkese eşit miktarda 12 bin TL zam yapılmalı.
*Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine, Anayasa da gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi « herkes sendika kurabilir» şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. Emeklilerin talepleri böyle sıralanıyor...

Geriye bunları elde edebilmek için, kararlı bir biçimde mücadele etmek kalıyor.

(10.04.2024)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 300, 17 Nisan 2024  Site yaşamını izle Güncel... Güncel... Güncel...   ?