Sinif Mucadelesi

1 Mayıs: yaşasın kızıl bayrak!

Perşembe 16 Mayıs 2024 yazan ?

Dünyanın dört bir yanındaki emekçiler, yüzyılı aşkın bir süredir, her yıl olduğu gibi, 1 Mayıs 2024’te gösteri yapmaya çağrıldı. Bu bir gelenek, ya da pazar günü gezintisi değil. Tüm ülkelerdeki işçilerin ortak çıkarlara sahip olduğunu doğrulayan, kapitalizme karşı bir mücadele günüdür.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar bu yıla damgasını vuruyor. İster Gazze’deki halk katliamı, ister Ukrayna ve Rusya arasındaki gerçek bir siper savaşında ölen genç askerler, ister Kongo’da onlarca yıldır devam eden katliamlar olsun, her şey kapitalist dünyanın barbar bir orman olduğunu gösteriyor. Buna karşılık uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve kalıcı bir barıştan yana» olmak yeterli değil. Dünyanın her yerindeki işçi ve emekçiler hukukun yalnızca en güçlü olanlara hizmet ettiğini biliyorlar. Uluslararası kurumlar bu dünyanın güçlülerine asla karşı çıkmayacak çünkü onlar tarafından kuruldular. Büyük güçlerin başındaki savaş kışkırtıcılarıyla mücadele etmeden barış olamaz. Fransız, Amerikalı, Rus, Ukraynalı, İsrailli ve Filistinli işçiler ancak sömürücülerin iktidarını yıkmak için ortak bir mücadelede birleşirlerse gerçekten barışa ulaşılacak. Kapitalistler diktatörlüklerini dünyaya dayattıkları sürece, protesto edenler için savaş, sefalet ve baskı her zaman varolacak.

Savaş tacirlerine karşı verilen bu mücadele, işçilerin yaşamsal çıkarlarını savunma mücadelesiyle aynı. Burada işçileri sömüren, işten atan ve soyanlarla, dünyaya hükmetmeye ve her kıtadaki zenginliği yağmalamaya devam etmek için dünya çapında savaş çıkaranlar aynı kişiler olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla işçiler de kendi çıkarları için, sömürüye ve işsizliğe karşı gösteri yapmalılar. Bu mücadelede işçilerin düşmanları ve müttefikleri bulunuyor. Düşmanlarını, hem kendi ülkelerindeki, hem de diğer ülkelerdeki kapitalistler, müttefiklerini ise, ister binlerce kilometre uzakta, isterse yan atölyede olsun, tüm dünyanın işçileri, emekçileri oluşturuyor. Hiçbir işçi, hiçbir göçmen, hiçbir mülteci buradaki işçilerin ekmeğini çalmıyorlar. Aslında bunu Total, Leclerc, Auchan gibi şirketler ve diğer bütün şirketlerin sahipleri olan kapitalistler yapıyorlar. Emekçilerin emeğini, ekmeğini onlar çalıyorlar ! Yaşasın uluslararası işçi sınıfının dayanışması ve mücadelesi.

(LO 24.04.24)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 301, 14 Mayıs 2024  Site yaşamını izle 1 Sınıf Mücadelesi’nin 301. sayısının PDF versiyonunu (...)  Site yaşamını izle 3 Emekçinin Gündemi   ?