Sinif Mucadelesi

Suruç’taki canice katliamın arkasındaki esas sorumlu bu düzendir!

Çarşamba 22 Temmuz 2015

Suruç’ta gençler katledildi; kaybımızdır. Yoldaşlarının, ailelerinin acıları; acımızdır. Bu katliamın sorumlusu; gerici, ırkçı siyasetlerin savunucuları, uygulayıcılarıdır.

Emperyalist devletlerin belirleyici güçleri ve yöneticileri, Ortadoğu’da halkları, din, mezhep, milliyet, cinsiyet temellerinde bölen siyasetler izledi, izliyor. Erdoğan ve AKP de Türkiye’de bu siyasetin devamını izliyor. Bu nedenle silahlı veya silahsız Kürt örgütler düşman görülürken vahşi IŞİD ve benzerlerine destek verildi, sempati gösterildi.

Nusra Cephesi, IŞİD gibi hem Suriye’de hem de Türkiye’de katliamlar yapmış örgütler, devlet desteği almaya devam etti. Kürt mücadelesinin, Suriye’de ve Türkiye’de güç kazanmasını engellemeye kilitlenen AKP önderleri, Erdoğan ve devlet, gerici örgütlerin kendi siyasetlerine yarayacak her türlü çalışmasına, savaşına, katliama gizliden destek veriyor.

Suruç’ta gençler, işte bu siyasetin sonucunda katledildi.

HDP’nin Diyarbakır mitinginde olduğu gibi bombacı, bütün sözde güvenlik birimleri tarafından bilindiği halde, serbestçe katliam yapabildi. Suruç için de aynı bilgiler ortaya dökülmeye başladı bile.

Katledilen gençler, siyasetçilerin umurlarında değil. Katliam yerine önce ambulans değil, TOMA’lar gönderildi. İstanbul’da polisin izinleri kaldırıldı; katliamı protesto edecekleri bastırmak için. Kürtlere yönelik hiçbir saldırıda olmayan sözde güvenlik, saldırıları protesto edenlere karşı her yerde hazır ve etkili. Tıpkı emekçilere, köylülere karşı etkili olduğu gibi!

Bunun nedeni, söylendiği gibi güvenlik zaafı değil, yanlış yönetim değil, bilinçli devlet siyaseti. Uyguladıkları gerici, milliyetçi siyasetlerin sonuçlarının protesto edilmesini bile yasak.

Her parti, bu vahşeti bahane ederek, kendi siyasetine bahane bulmanın, kendi siyasetini daha güçlü savunmanın derdinde. Hepsinin siyaseti, birbirinin benzeri. Halkların ve emekçilerin taleplerini dikkate almayan, emperyalist siyasetlerin şu veya bu seçeneği.

Başbakan, hemen siyasi partilere “birlik” çağrısı yaptı. Gerici ve Kürt düşmanı siyasetin başının bu çağrısı, aslında diğer partileri, kendi siyaseti altında toplanma çağrısı. Diyorlar ki “terörü lanetleyenler” bir arada duralım. Ancak neyin “terör” olduğuna onlar karar veriyor. Onların terör dediğine biz hakkımızı savunma diyoruz. Onların terör dediğine biz dayanışma diyoruz.

Tüm bu yaşananlar, kokuşmakta olan bu canavar kapitalist sömürü düzeninden kaynaklanıyor.

Birlik, vahşetin sorumlusu politikacıların gösterdikleri yerde değil, halkların, emekçilerin çıkarları, işçi sınıfının çıkarları temelinde olmalı. (21.07. 2015)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi-Yazılar   ?