Sinif Mucadelesi

Kavga dallanıp budaklanıyor

Pazartesi 7 Temmuz 2008

AKP ile CHP arasındaki kavga neredeyse dört koldan ilerliyor. Eski generallerden gazetecilere medyada "tanınmış" bir çok kişi güya "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Önceki adım, uluslararası kurumların, Avrupa Birliği’nin devreye sokulması olmuştu. Daha önce ise, generallerle ilgili haberlerin basına sızdırılması, generaller üzerinden yapılan girişim olmuştu.

Bazen farklıymış gibi bir izlenim veren, AKP’ye karşı darbe yapmak isteyen çete olarak sunulan Ergenekon "terör örgütü"nden belediyelere, mahkemelerden generallere, patronlara ve doğrudan siyasilere kadar uzanan yıpratma kampanyaları aslında bağlantılı ve uzun süre artarak devam edecek.

2002 krizi döneminde "anayasa fırlatma" ile başlayan kampanya, Ecevit’in iyileşememesi ve bir kurtarıcı gelmesine dönüşmüştü. Ondan önce, yine ordunun da işin içine katıldığı Erbakan hakkında yapılan kampanya hatırlanacaktır.

Bu siyasi kavganın ardında çıkar mücadelesi var. Burjuvazinin farklı kesimlerinin, bugüne kadar devletin olanaklardan yararlanmışların, her zaman ayrıcalıklı olan ordunun çıkar kavgası. Bu kavgada emekçilerin adı, hakları tanınmayan Kürtlerin yeri yok. İşsizliğin, yoksulluğun önlenmesi, gerçek bir demokrasi, özgürlük, ezilenlerin haklarının tanınması kavgası değil.

Büyük sermayenin hizmetindeki hükümet, ara sıra çekişmeleri olsa da sonuçta onların çıkarlarına olan bir program uyguluyor. Bunun en somut ifadesi, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde görülüyor. Avrupa Birliği yetkilileri AKP’yi Erdoğan’ın kara kaşı kara gözü için cansiperane savunmuyor. AKP’nin Avrupa burjuvazisinin de çıkarlarına uygun düzenlemeler yaptığını çok iyi biliyorlar.

Bu destekle güçlenen AKP, iktidar çevrelerine kendi çevresini getirmekten, iktidarın olanaklarından kendisini destekleyenleri yararlandırmaktan çekinmiyor. Üstelik, büyük sermayenin AKP yerine tercih edebileceği daha iyi bir seçeneği yokken bunu daha rahat yapıyor.

Yıpranma sürecine girmesine rağmen hala AKP kamuoyu yoklamalarında birinci parti olarak görülüyor. Burjuvazi, emekçilerin oy vereceği ama iyi kötü kendi programını uygulayan bir partiden daha iyi ne ister?

Laiklik, cumhuriyet nedir, burjuvazi bunları ne kadar önemser? Türk burjuvazisi, dünyadaki sınıf kardeşleri gibi kan ve her türlü baskının olduğu her yerde rahatça çalışabilir. Zaten fabrikalarda her gün böyle bir ortam var.

Laiklik ve cumhuriyet, bugüne kadar bu kavramların arkasına sığınıp ayrıcalıklar içinde olmuş kesimlerin ağzındaki sakız. Bu kesimlerin başında ordu geliyor. Üstelik, en çok cami, en çok imam hatip lisesi generallerin hakimiyetinde geçen 1980’li yıllarda yapıldığını hatırlamak gerekir. Bu dönemi, yine "terörü" bahane edip generallerle en iyi anlaşan Çiller hükümetleri dönemi izliyor. Ordu, burjuvazinin ve ona bağlı olarak AKP’nin Avrupa Birliği siyasetinin en büyük karşıtı. Çünkü Avrupa Birliği, ordunun siyasi sistemdeki yetkilerinin kısıtlanmasını istiyor.

Bu nedenle siyasi partiler arasındaki kavgaya, dönem dönem ordu dahil oluyor, olmaya da devam edecek. CHP, bugün için ordunun çizgisindeymiş gibi görünerek, en güvenilir kurum gibi gözüken ordunun itibarından nema almak istiyor. Aynı CHP, iktidara gelir ya da ortak olursa, tıpkı geçmişte olduğu gibi Avrupa Birliği taraftarı olacaktır.

Evet, AKP için ne laikliğin, ne Alevilerin haklarının belki zerre kadar önemi yok. Ama emekçilerin, Kürt halkının haklarının hiç önemi yok. Esas önemli olanlar da bunlar. Ne CHP, ne diğer muhalifler ne de ordu esas önemli konularda, esasta AKP ile görüş ayrılığında değil.

Siyasi partiler arasındaki çekişme, devletin olanaklarından ve iktidar olmanın nimetlerinin yararlananlardaki değişime karşı veriliyor. Ne taraflar ne de tarafların talepleri emekçilerin çıkarlarına denk düşmüyor. Çünkü devlet zenginlerin düzenini emekçilere karşı korumak için vardır. (01.07.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 121 - 1 Temmuz 2008  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?